Sponsoring en donaties

Met het geld wat de stichting ontvangt door middel van sponsoring en donaties, worden onze maatschappelijke activiteiten gefinancierd.

Thuisbasisonderwijs biedt sponsormogelijkheden aan. Van dit geld worden onze maatschappelijke activiteiten gefinancierd en worden bijlessen betaalbaarder gemaakt en gratis aangeboden aan kinderen van minima’s.

Hierbij kunt u denken aan maatschappelijke projecten, gerelateerd aan armoede. Dat kunnen zijn omscholingstrajecten, het betaalbaarder aanbieden van onze thuisonderwijsdiensten, het coachen en begeleiden van kandidaten en sponsoren van sportactiviteiten.

Naamsbekendheid vergroten

R

Positief imago versterken

Groter netwerk opbouwen

Betrokkenheid werknemers

Doneeractie: Gratis bijles voor minima's

Wij vinden dat bijles voor iedereen toegankelijk moet zijn en ook voor leerlingen uit minima-gezinnen. Wij zijn namens Thuisbasisonderwijs gestart met een donatieactie voor het aanbieden van gratis bijlessen aan kinderen van minima’s. 

Wilt u als bedrijf, vereniging, stichting of als organisatie bijdragen als Sponsor? Heel graag! Thuisbasisonderwijs staat onafhankelijk ten opzichte van haar sponsors. Thuisbasisonderwijs heeft als stichting geen winstoogmerk. Om aan zoveel mogelijk leerlingen van minima’s bijles- en huiswerkbegeleiding aan te kunnen bieden, zijn wij als organisatie geld nodig om de bijles- en huiswerkbegeleiding betaalbaarder te kunnen aanbieden. U helpt ons met uw financiële bijdrage onze missie te bereiken. 

Onze sponsoractiviteiten:

  • Kleding: Wij hebben kleding geïntroduceerd. Uw naam en logo komen op onze shirts te staan;
  • Banners en brochures: Uw bedrijfsnaam komt op onze brochures en banners te staan;
  • Website: Uw bedrijfsnaam komt op onze website te staan met een mooie tekst over uw organisatie.

Bedrag