Over ons

Als organisatie willen we basisschool  leerlingen, middelbare scholieren en studiebegeleiders/studenten/docenten helpen in de zoektocht naar vraag een aanbod, passend bij de maatregelen en ontwikkelingen van deze tijd.

Wij zijn het voordeligste platform voor vraag en aanbod voor bijles en huiswerkbegeleiding van Nederland.

Tijdens de Coronacrisis is de problematiek omtrent leerachterstanden en kansenongelijkheid duidelijk zichtbaar geworden. Scholen moeten zich in allerlei bochten wringen om deze problematiek aan te pakken met als gevolg een hogere werkdruk voor docenten. Het werk voor een docent tijdens de coronacrisis is er niet makkelijker op geworden, ondanks dat er op vele creatieve manieren getracht wordt de leerlingen te helpen. Echter het stukje extra persoonlijke aandacht is erg lastig. Bovendien hebben veel leerlingen tijdens de sluiting van de scholen les moeten krijgen van hun ouders. De ene ouder heeft hierin meer tijd en kunde dan een ander, waardoor de vraag naar bijles explosief is gestegen. De bijlesinstituten hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt door zich als Cowboys te gedragen en de prijzen de pan uit te laten rijzen. Hierdoor is het niet voor iedereen betaalbaar, waardoor de leerachterstanden toenemen vaak bij de kinderen die het hard nodig hebben. Dit resulteert op lange termijn in kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt.

Dit moet een halt toegeroepen worden. Zo dachten Emiel Veerbeek en Edo Ladage. Wij zijn pas gestart met de stichting Thuiswerkcompagny, om vraag en aanbod voor thuiswerkbanen tot elkaar te brengen in tijden van corona. Plots melden zich ook mensen aan die graag thuis bijles wilden geven aan kinderen met leerachterstanden. Dit project sprak Emiel en Edo erg aan en wilden ze graag stimuleren. Ze hebben toen gekozen om de Thuisbasisonderwijs op te richten als stichting. Ze hebben expliciet gekozen voor een stichting zonder winstoogmerk om het maatschappelijk belang te dienen en gelijke kansen te bieden voor iedereen met betrekking tot het wegwerken van leerachterstanden. In maart zijn ze hiermee gestart en tot hun grote verrassing werden ze overspoeld met aanmeldingen van bijlesgevers en mensen die bijles wilden afnemen.

Je betaalt als ouder en bijlesdocent geen inschrijfkosten, geen administratiekosten en geen intakekosten.

Je kunt je als ouder, bijlesdocent en als huiswerkbegeleider aanmelden op onze website. Wij kijken achter de schermen of wij de vraag en het aanbod van bijlessen en huiswerkbegeleiding bij elkaar kunnen brengen.

Onze Facebook groep

Ben jij een bijlesdocent en bied jij je graag aan als bijlesdocent? Plaats dan ook een bericht in onze Facebook groep. Geef duidelijk aan hoeveel uur en welke dagen je beschikbaar bent. Geef ook duidelijk aan in welke regio je bijles wilt gaan geven en voor welke prijs. De naam van onze Facebook groep is Betaalbaar Bijles- en huiswerkbegeleiding. 

Ben jij een huiswerkbegeleider en bied jij je graag aan als huiswerkbegeleider? Plaats dan ook een bericht in onze groep. Geef duidelijk aan hoeveel uur en welke dagen je beschikbaar bent en in welke regio je bijles wilt gaan geven. Geef ook duidelijk aan in welke regio je bijles wilt gaan geven en voor welke prijs.

Sponsoring en donaties

Met het geld wat de stichting ontvangt door middel van sponsoring en donaties, worden onze maatschappelijke activiteiten gefinancierd.

Thuisbasisonderwijs biedt sponsormogelijkheden aan. Van dit geld worden onze maatschappelijke activiteiten gefinancierd en worden bijlessen betaalbaarder gemaakt en gratis aangeboden aangeboden aan kinderen van minima’s.

Hierbij kunt u denken aan maatschappelijke projecten, gerelateerd aan armoede. Dat kunnen zijn omscholingstrajecten, Het betaalbaarder aanbieden van onze thuisonderwijsdiensten, het coachen en begeleiden van kandidaten en sponsoren van sportactiviteiten.

Naamsbekendheid vergroten

R

Positief imago versterken

Groter netwerk opbouwen

Betrokkenheid werknemers

Doneeractie: Bijles voor minima's

Wij zijn namens Thuisbasisonderwijs gestart met donatieactie voor het aanbieden gratis bijlessen aan kinderen van minima’s. Wij willen hiermee de zorgmedewerkers bedankten voor hun inzet en harde werk in de zorg. Daarnaast willen wij gratis bijles verzorgen aan kinderen van minima’s.

U kunt uw donatie overmaken op IBAN rekeningnummer NL12INGB0007986493, ten name van Stichting Thuiswerkcompany met als omschrijving/betalingskenmerk: Bijles voor iedereen 2021

Wilt u als bedrijf, vereniging of organisatie bijdragen als Sponsor? Heel graag! Thuisbasisonderwijs staat onafhankelijk ten opzichte van haar sponsors. Thuisbasisonderwijs heeft als stichting geen winstoogmerk. Om aan zoveel mogelijk ouders en zorgmedewerkers, die het financieel minder breed hebben bijles- en huiswerkbegeleiding voor hun kinderen aan te kunnen bieden, zijn wij als organisatie geld nodig om de bijles- en huiswerkbegeleiding betaalbaarder te kunnen aanbieden. U helpt ons met uw financiële bijdrage onze missie te bereiken. 

Onze sponsoractiviteiten:

  • Kleding: Wij hebben kleding geïntroduceerd. Uw naam en logo komen op onze shirts te staan;
  • Banners en brochures: Uw bedrijfsnaam komt op onze brochures en banners te staan;
  • Website: Uw bedrijfsnaam komt op onze website te staan met een mooie tekst over uw organisatie.